Milloin neuropsykologiseen tutkimukseen?

Neuropsykologisen tutkimuksen avulla selvitetään erilaisten neurologisten sairauksien ja vammojen aiheuttamia tiedonkäsittelyn muutoksia. Tutkimusta tarvitaan mm. aivoverenkiertohäiriöiden ja tapaturmien yhteydessä syntyneiden aivovammojen jälkitiloissa, oppimisvaikeuksien selvittelyssä, muistiongelmien esiintyessä tai neuropsykiatristen tilojen (Asperger, ADHD) selvittelyissä.

Neuropsykologisen tutkimuksen kesto on 3-5 tuntia ja tutkimuskertoja on 1-2. Tutkimukseen sisältyy palautekeskustelu. Tutkimuksessa arvioidaan hyvin laaja-alaisesti asiakkaan kognitiivisia eli tiedonkäsittelyyn liittyviä osa-alueita (kuten muisti, kielelliset toiminnot, näönvarainen hahmottaminen, tarkkaavuus, toiminnanohjaaminen)

Neuropsykologisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksilön henkisen toimintakyvyn muutoksia ja niiden vaikutuksia toiminta- työ- tai opiskelukykyisyyteen ja/tai arvioida millaisina muutokset näyttäytyvät ja mikä niiden vaikeusaste on.

Neuropsykologiseen tutkimukseen voit tulla esimerkiksi työterveyshuollon, vakuutusyhtiön, sairaanhoitopiirin, TE-toimiston tai kunnan perusterveydenhuollon maksusitoumuksella tai itse maksavana. Lääkärin lähetteellä olet oikeutettu saamaan neuropsykologisesta tutkimuksesta Kela-korvauksen, joka kattaa osan kustannuksista.

Ota yhteyttä, niin sovitaan Sinulle sopiva aika!