Olen koulutukseltani neuropsykologian erikoispsykologi sekä työterveyspsykologi. Työurallani vuodesta 2004 alkaen olen syventynyt nimenomaan aikuisten ja nuorten neuropsykologiseen tutkimus- ja kuntoutustyöhön.

Vuosien saatossa olen saanut työskennellä hyvin laaja-alaisesti erilaisten asiakasryhmien (aivoverenkiertohäiriöt, tapaturman jälkeiset aivo- ja niskavammat, neuropsykiatriset tilat, kuten ADHD ja Asperger, muistisairaudet, vireystilan häiriöt, MS-tauti, Parkinsonin tauti, kehitysvammat, oppimisvaikeudet)  kanssa niin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin palveluksessa kuin yksityisenä ammatinharjoittajanakin.  Yhteistyötä olen tehnyt  mm. Kelan, Muisti-, Aivovamma- sekä MS-liittojen työterveyshuollon sekä TE- toimiston kanssa.  Aineenopettajan pätevyys antaa työhöni pedagogista näkökulmaa ja se on auttanut minua syventämään ymmärrystäni koulu- ja opiskelumaailmasta samoin kuin opiskelijavalinnoissa psykologina toimiminen.

Erityisenä kiinnostuksen kohteen minulla on aivovammojen sekä aivoverenkiertohäiriöiden jälkitilat sekä vireystilan ongelmat. Olen perehtynyt myös laaja-alaisesti kehitysvammakuntoutukseen ja siinä hyödynnettäviin menetelmiin sekä erityislapsi- ja erityisnuoriperheiden haasteisiin.