Olen valmistunut Jyväskylän yliopistosta psykologian maisteriksi vuonna 2004 ja erityistason neuropsykologin pätevyyden sain vuonna 2007.  Työurallani olen syventynyt nimenomaan aikuisten ja nuorten neuropsykologiseen tutkimus- ja kuntoutustyöhön.

Työurallani olen saanut työskennellä hyvin laaja-alaisesti erilaisten asiakasryhmien (aivoverenkiertohäiriöt, tapaturman jälkeiset aivo- ja niskavammat, neuropsykiatriset tilat, kuten ADHD ja Asperger, muistisairaudet, MS-tauti, Parkinsonin tauti, kehitysvammat, oppimisvaikeudet)  kanssa niin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin palveluksessa kuin yksityisenä ammatinharjoittajanakin. Vuosien saatossa olen saanut työskennellä mm. Muisti-, Aivovamma- ja MS-liittojen sekä TE- toimiston kanssa yhteistyössä.  Aineenopettajan pätevyys antaa työhöni pedagogista näkökulmaa ja se on auttanut minua syventämään ymmärrystäni koulu- ja opiskelumaailmasta samoin kuin opiskelijavalinnoissa psykologina toimiminen.

Erityisenä kiinnostuksen kohteen minulla on aivovammojen sekä aivoverenkiertohäiriöiden jälkitilat ja kielelliset häiriöt puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä (afasia). Viime vuosina olen perehtynyt myös laaja-alaisesti kehitysvammakuntoutukseen ja siinä hyödynnettäviin menetelmiin sekä erityislapsi- ja erityisnuoriperheiden haasteisiin.

Neurologian ja neuropsykiatrian lisäksi työnkuvaani kuuluu psykologinen painonhallinnan yksilö- ja ryhmäohjaus, jossa sovellan kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan kuuluvaa hyväksymis- ja omistautumisterapeuttista (Acceptance and Commitment Therapy eli ACT) menetelmää.